BrokerUFG

Jedyne na rynku rozwiązanie w modelu SaaS, które umożliwia zautomatyzowaną komunikację z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

Ubezpieczyciele wykorzystujący BrokerUFG

Skrócenie ścieżki zakupowej ubezpieczenia do 60 sekund

BrokerUFG umożliwia zakup polisy ubezpieczeniowej tylko na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu i numeru pesel.

Klient dzięki kanałowi sprzedaży online przechodzi samodzielnie przez proces taryfikacji. Potrzebne dane są automatycznie uzupełniane przez narzędzie, które komunikuje się m.in. z bazami UFG i CEPiK.

Wysoka pozycja w rankingu jakościowym

BrokerUFG gwarantuje zgodność z wymogami prawnymi i UFG w zakresie raportowania i wymiany danych.

Rozwiązanie zapewnia przesyłanie danych o polisie zgodnie z kryteriami określonymi przez ustawę o ubezpieczeniach. Automatycznie porównuje i weryfikuje liczbę polis, które zostały zaraportowane przez zakład i wystawione przez ubezpieczyciela.

Zintegrowany system ubezpieczeniowy

BrokerUFG pełni rolę scentralizowanego repozytorium danych, które obsługuje raportowanie i kooperację z UFG.

Rozwiązanie porządkuje dane rozproszone w archiwalnych systemach, obniża złożoność infrastruktury IT i koszty jej utrzymania. Posiada przejrzysty model integracji przez co skraca czas pełnego wdrożenia narzędzia do infrastruktury firmy.

Nasz produkt zdobył główną nagrodę w kategorii InsurTech na Fintech Summit Poland 2021!

Nagrodę przyznała redakcja Fintek.pl oraz Rada Programowa, składająca się z ponad 30 ekspertów branży fintech.

Dzięki BrokerUFG obsłużysz wszystkie procesy wymagane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Co zyska twoja firma ubezpieczeniowa dzięki automatyzacji

Zmniejszenie kosztów operacyjnych
Automatyzacja
analizy danych
Bezbłędne raportowanie
do UFG
Wdrożenie szybkiej
ścieżki sprzedaży
Wysokie miejsce
w rankingu UFG
Przyspieszenie procesu wypłaty odszkodowań
Adam Smółkowski

Dyrektor Działu Usług i Produktów Ubezpieczeniowych

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Dostosuj wdrożenie systemu BrokerUFG do Twoich potrzeb

FAQ: BrokerUFG

Wszystkie firmy ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia komunikacyjne na polskim rynku są zobowiązane do wymiany danych z UFG. BrokerUFG jest więc dedykowany wszystkim firmom, które chcą podnieść jakość świadczonych usług poprzez automatyzację oraz zwiększyć rentowność swojego biznesu.

Narzędzie sprawdzi się też w przypadku firm zagranicznych, które planują ekspansję usług na rynek polski. BrokerUFG zapewni firmom pełną zgodność z wymogami prawnymi.

Wszystko zależy od potrzeb i stanu technicznego firmy. BrokerUFG usprawnia nie tylko przepływ danych między zakładem ubezpieczeń a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, ale także ułatwia sprzedaż polis. Podczas konsultacji z naszym ekspertem ustalane są potrzeby oraz cele wdrożenia narzędzia.

Nasz model wyceny składa się z dwóch czynników: opłaty ryczałtowej za moduł funkcjonalny oraz opłaty liczonej na podstawie wygenerowanego ruchu (liczba rekordów przesłanych do UFG i pobranych z UFG).

W zależności od wymagań klienta dostarczamy usługę w dwóch planach Standard i Premium z różnymi poziomami SLA.

Przejęcie przez ProService Finteco sp. z o.o.

Z dniem 8 kwietnia 2022r. zespół pracujący nad rozwiązaniami informatycznymi dla sektora ubezpieczeń Makeitright sp. z o.o. (Insurance) został nabyty w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez ProService Finteco sp. z o.o.

Celem powyższej operacji wewnątrzgrupowej było uproszczenie struktury właścicielskiej, ale także zwiększenie efektywności prowadzonych przez spółki działalności.

Wierzymy, że synergia, doświadczenia w branży IT oraz wysokie kompetencje specjalistów obu spółek pomogą nam budować pozycję lidera w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla sektora ubezpieczeniowego.