Usługi

Automatyzacja Testów

Automatyzacja testów jest procesem łączącym aspekty biznesowe i techniczne. Jak każda koncepcja, rozwiązanie czy procedura wdrażana w firmach, automatyzacja testów ma na celu wykorzystanie zalet tej metody, aby przekształcić je w konkretne i mierzalne wyniki biznesowe.

Korzyści z automatyzacji testów

1. Zwiększona szybkość i dokładność: Automatyzacja testów pozwala na szybkie i jednoznaczne wykonanie testów, co przekłada się na natychmiastowe dostarczanie informacji zwrotnych oraz szybkie raportowanie błędów i incydentów. Dzięki temu zespoły mogą szybko reagować na problemy i eliminować je na wczesnym etapie rozwoju oprogramowania

2. Oszczędność budżetu: Automatyzacja testów zmniejsza koszty operacyjne, ponieważ raz napisane skrypty testowe mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Szybsze wykrywanie błędów dzięki automatyzacji przekłada się również na niższe koszty ich naprawy, co poprawia jakość produktu końcowego i pozytywnie wpływa na reputację firmy​

3. Uwalnianie zasobów ludzkich: Automatyzacja przejmuje rutynowe, powtarzalne zadania, uwalniając testerów manualnych do bardziej kreatywnych i inspirujących zadań. To pozwala zespołom skupić się na bardziej skomplikowanych aspektach testowania, zwiększając tym samym ogólną wydajność

4. Niezawodność: Skrypty automatyczne eliminują błędy ludzkie i są w stanie wykonywać tysiące testów bez przerwy. Automatyzacja zapewnia pełną transparentność procesu testowania, eliminując ryzyko niedbałości czy nieuwagi, które mogą się pojawić w pracy manualnej​

Nasze podejście:

Automatyzacja testów znacząco redukuje czas potrzebny na tworzenie i wdrażanie oprogramowania. Testy automatyczne mogą być przeprowadzane nieprzerwanie, bez konieczności stałego nadzoru ze strony ludzi. Maszyny i roboty zazwyczaj wykonują testy znacznie szybciej. Uważam, że w dynamicznie rozwijającym się świecie to właśnie automatyzacja i robotyzacja stanowią przyszłość procesu testowania oprogramowania

Chcesz rozpocząć nowy projekt IT?

A może po prostu lepiej nas poznać?