Program MIRACLE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój   Tytuł projektu: „MIRACLE – bezobsługowy, samouczący się system rozpoznawania, analizy i dekompozycji procesów bezpośrednio w środowisku biznesowym pozwalający na automatyzację wytwarzania i utrzymania robotów przez użytkownika końcowego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu … Continued