Usługi

CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

jest ważnym elementem naszej strategii oraz pochodną wartości korporacyjnych, którymi kierujemy się na co dzień. Działania z obszaru CSR odzwierciedlają naszą dbałość o przyszłość nas samych, lokalnej społeczności i planety.

Etyczny biznes

W każdej sytuacji dążymy do wygranej i satysfakcji obu stron. Wypracowaliśmy partnerski model współpracy z klientami i pracownikami.

Nasze Standardy i Wartości

Standardy Pracy:
  • Poparcie dla wolności zrzeszania się i prawa do zbiorowych negocjacji.
  • Eliminacja wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej.
  • Zniesienie pracy dzieci.
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu.
Ochrona środowiska:
  • wspieranie zapobiegawczego podejścia do problemów środowiska naturalnego
  • podejmowanie inicjatyw propagujących większą odpowiedzialność środowiskową
  • wspieranie rozwoju i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku
Przeciwdziałanie korupcji
  • przeciwdziałanie korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom

Portal wspierający organizacje w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)

Platforma jest zaawansowanym narzędziem umożliwiającym kompleksowe podejście do ochrony informacji w firmie. Skupia się na ułatwieniu zarządzania, monitorowaniu i ciągłym ulepszaniu praktyk związanych z bezpieczeństwem informacji, zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów takich jak ISO 27001.

Chcesz rozpocząć nowy projekt IT?

A może po prostu lepiej nas poznać?