Usługi

Cyberbezpieczeństwo

Doradztwo w zakresie rozwiązań cyberbezpieczeństwa:

Audyty w zakresie rozwiązań cyberbezpieczeństwa:

Organizacja szkoleń - w zakresie cyberbezpieczeństwa:

Projekty wdrożeń certyfikacji

ISO 27001:2023

Wdrożenia Systemu Zarządzenia Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymogami Normy ISO 27001:2023. W ramach projektu mapowane są główne procesy oraz inwentaryzowane zasoby organizacji. Następnie tworzona jest dokumentacja zgodna ze specyfiką działalności podmiotu oraz wymaganiami Normy i prawnymi. Proces ma na celu zapewnić ochronę i zarządzanie informacjami w organizacji zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa. Jest to istotna usługa, która pomaga organizacjom skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji oraz dostosować się do wymagań prawnych i regulacyjnych.

ISO 22301:2019

Wdrożenia Systemu Zarządzenia Ciągłością Działania (BCMS) zgodnie z wymogami Normy ISO 22301:2019. W ramach projektu mapowane są główne procesy oraz inwentaryzowane zasoby organizacji. Następnie tworzona jest dokumentacja zgodna ze specyfiką działalności podmiotu oraz wymaganiami Normy i prawnymi. Wdrożenie BCMS to proces, w ramach którego organizacje tworzą i wdrażają strategie i procedury, aby zapewnić ciągłość operacji w przypadku zakłóceń lub awarii. To kluczowa usługa pomagająca organizacjom minimalizować straty i zachować zdolność do działania w przypadku nieprzewidywalnych sytuacji.

Chcesz rozpocząć nowy projekt IT?

A może po prostu lepiej nas poznać?