The

right

solution

System do monitoringu biznesowego aplikacji

 • W dzisiejszym świecie aplikacje są główną siłą napędową firmy.
 • Bierne reagowanie na pojawiające się problemy nie jest już wystarczającą strategią.
 • Dynatrace Application Monitoring pozwala przejąć kontrolę zapewniając kompletną przejrzystość wszystkich transakcji oraz całej infrastruktury
  w najbardziej wymagających środowiskach.

 

 

Obserwuj – Wykrywaj – Naprawiaj. Ulepszaj!

 • Znajdź i napraw problemy zanim dotkną użytkowników
 • Docieraj do źródeł występujących problemów w ciągu sekund
 • Śledź każdą transakcję, niezależnie od jej przebiegu
 • Zobacz przebieg transakcji przez wszystkie warstwy aplikacji, od przeglądarki użytkownika przez rozwiązania chmurowe, środowiska zwirtualizowane czy zewnętrznych dostawców treści
 • Od akcji użytkownika końcowego do wykonywanego kodu w kilka sekund
 • Identyfikuj problemy użytkowników dzięki widoczności drzewa wykonywanego kodu dla każdej transakcji
 • Zobacz wszystkie zdarzenia prowadzące do awarii, ich faktyczne przyczyny i aktywnie planuj przeciwdziałania
 • Szybciej dostarczaj stabilniejsze wersje na produkcję
 • Automatyzuj analizę testów regresji – porównuj czasy odpowiedzi, różnice w architekturze, wykonywany kod, błędy, wyjątki oraz wydajność bazy danych