BrokerUFG

BrokerUFG to produkt Makeitright, dzięki któremu można szybko i sprawnie uruchomić komunikację pomiędzy zakładem ubezpieczeń, a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (UFG).

Narzędzie SaaS BrokerUFG wykorzystaliśmy do uruchomienia krótkiej ścieżki zakupowej dla nowej na polskim rynku marki, która w 2021 roku została nagrodzona za zbudowanie w pełni cyfrowej firmy ubezpieczeniowej.

Krótki proces zakupowy jest obecnie najbardziej pożądaną potrzebą na rynku ubezpieczeniowym. Zależało nam na tym, aby pełna oferta ubezpieczenia komunikacyjnego była przygotowana tylko na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu i daty urodzenia właściciela.

Dzięki temu klient w szybki i prosty sposób dowiaduje się, jak wygląda oferta ubezpieczyciela. Nie musi podawać innych danych , ponieważ automatycznie uzupełnia je nasze autorskie narzędzie – BrokerUFG.

W studium przypadku dzielimy się szczegółami wdrożonego rozwiązania oraz efektami, które udało się osiągnąć, wprowadzając lidera europejskiego rynku ubezpieczeniowego na polski rynek.

Klient

Nasz klient jest częścią międzynarodowego koncernu, który jest najwyżej ocenianą firmą wg indeksu ATX, czyli indeksu największych spółek na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. To lider ubezpieczeniowy w Europie Centralnej i Europie Środkowo-Wschodniej, który obejmuje kilkadziesiąt spółek w różnych krajach. W 2021 roku został nagrodzony za zbudowanie w pełni cyfrowej firmy ubezpieczeniowej oraz za ambitny zakres i wyjątkowe tempo projektu. Nasz klient jako pierwszy na rynku oferuje rozwiązanie BrokerUFG w kanale bezpośrednim.

Wyzwanie

Dla klienta kluczowy był czas wdrożenia – nowa marka chciała zintegrować się możliwie szybko z UFG, bo od tego zależało, kiedy będzie mogła zacząć sprzedawać ubezpieczenia na polskim rynku.

Ubezpieczycielowi zależało na uproszczeniu procesu sprzedaży tak, aby pełna oferta ubezpieczenia komunikacyjnego była weryfikowana tylko na podstawie daty urodzenia posiadacza pojazdu i numeru rejestracyjnego. Dzięki temu klient błyskawicznie uzyskuje kompleksową ofertę ubezpieczeniową dostosowaną do jego potrzeb i wymagań.

Nasze rozwiązanie musiało spełniać następujące oczekiwania zakładu ubezpieczeń:

 • zautomatyzowanie procesu ofertowania w kanale online,
 • zdecydowane skrócenie ścieżki zakupowej klienta końcowego,
 • zmniejszenie czasu potrzebnego na obsługę zapytań,
 • wykorzystanie do całego procesu sprzedaży wyłącznie parametrów klienta takich jak numer rejestracyjny pojazdu i data urodzenia jego posiadacza..

Rozwiązanie

Aby zrealizować założone cele Makeitright skorzystało ze swojego autorskiego rozwiązania BrokerUFG, które umożliwiło zgromadzenie szczegółowych danych dotyczących pojazdu i posiadacza tylko na podstawie numeru rejestracyjnego.
BrokerUFG to unikalny na polskim rynku produkt, który pełni rolę scentralizowanego repozytorium danych i umożliwia obsługę automatycznego raportowania i kooperacji z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym w trybie online. Dzięki temu dane, na podstawie których tworzona jest oferta, są zawsze prawdziwe i aktualne.

W ten sposób zakład ubezpieczeniowy może pobrać dane dotyczące pojazdu i jego posiadacza, a następnie przedstawić klientowi ofertę dostosowaną do jego potrzeb w stosunkowo krótkim czasie.

Rozwiązanie korzysta między innymi z dostępu do danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0). Dane te wzbogacają profil klienta i pojazdu potrzebne to taryfikacji polisy komunikacyjnej.

Makeitright przeszło przez szereg procedur, które miały na celu uzyskanie pozytywnej decyzji Ministerstwa Cyfryzacji i zapewnienie dostępu do danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0). Naszym zadaniem było:

 • opracowanie wniosku do Ministerstwa Cyfryzacji,
 • przygotowanie scenariuszy testowych wymaganych,
 • przeprowadzenie warsztatów akceptacyjnych wspólnie z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

Scenariusze testowe mają pokazać Ministerstwu Cyfryzacji w jaki sposób narzędzie, z którego korzysta zakład ubezpieczeniowy wykorzystuje dane, co dzieje z nimi dzieje po tym jak są pobierane z CEPIK 2.0. Na podstawie scenariuszy testowych Ministerstwo Cyfryzacji mogło ocenić, że dane pobierane przez BrokeraUFG z CEPIK 2.0 są bezpieczne (nie grozi im wyciek, złamanie praw RODO oraz, że narzędzie nie służy do drenażu danych Ministerstwa Cryfryzacji).

Po przygotowaniu scenariuszy testowych Makeitright spotkało się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Zaprezentowaliśmy scenariusze testowe oraz proces przez jaki przechodzą dane pobierane z CEPIK 2.0. Stworzyliśmy raport ze scenariuszy testowych i przekazaliśmy go do UFG do ostatecznej akceptacji.

Efekty

Dla nowej marki na polskim rynku uruchomiliśmy krótki proces sprzedaży, dzięki któremu klient już w około 60 sekund może uzyskać ofertę pełnego ubezpieczenia komunikacyjnego.

Krótka ścieżka sprzedaży została wdrożona w kanale direct, co oznacza, że osoba, która chce się ubezpieczyć ma możliwość przejść samodzielnie przez proces taryfikacji. Do tej pory wszyscy zainteresowani musieli skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym, który jest przedstawicielem zakładu, podać mu swoje dane, a następnie poczekać aż agent wyliczy ofertę, która odpowiadałaby jego potrzebom. Bezpośredni kanał sprzedaży umożliwia uzyskanie oferty polisy w szybki i rewolucyjny sposób – wystarczy, że klient wejdzie na portal, poda dwa parametry (datę urodzenia i numer rejestracyjny pojazdu) i w 60 sekund uzyska dostosowaną do potrzeb pełną ofertę.

Nasz klient stał się pierwszym zakładem na rynku działającym w modelu direct, który uzyskał z sukcesem pozytywną decyzję Ministerstwa Cyfryzacji. Dzięki temu rozwiązanie BrokerUFG obsługuje procesy kooperacji z UFG. Pobiera i interpretuje dane wykorzystywane w procesach taryfikacji i likwidacji szkód, uzupełnia brakujące dane i wysyła je do UFG. Dodatkowo rozszerzyliśmy dla naszego klienta listę wykorzystywanych modułów o notatki policyjne, które gwarantują marce dostęp do lepszej jakości danych do obsługi procesów likwidacyjnych.

W kilka miesięcy nowa marka na rynku zbudowała cyfrową dystrybucję ubezpieczeń OC/AC, przy innowacyjnym założeniu: klient ma podać maksymalnie dwie informacje, żeby mógł poznać cenę polisy i podjąć decyzje zakupową.

W trakcie współpracy z Generali, Makeitright zintegrowało dane z sześciu systemów ubezpieczeniowych i wdrożyło jednolity system raportowania danych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Nasze rozwiązanie BrokerUFG, które oferujemy w modelu usługowym SaaS zasila dane w UFG w trybie online i umożliwia zautomatyzowane odpowiedzi na zapytania UFG.

W studium przypadku dzielimy się wyzwaniami, przed którymi stanęliśmy, aby zintegrować sześć systemów w jeden, a także korzyściami, które cały proces przyniósł klientowi.

Klient

Generali Polska jest częścią jednej z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami. Założona w 1831 roku, obecnie działa w 50 krajach, obsługuje ponad 66 milionów Klientów, którzy w 2020 roku zawarli umowy ubezpieczenia z Generali o łącznej wartości ponad 70 miliardów euro. Ambicją Generali jest bycie partnerem na całe życie dla swoich klientów. Firma oferuje innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania dzięki niezrównanej sieci dystrybucji.

Generali w Polsce działa od 1998 roku.  Zapewnia swoim klientom kompleksową ochronę ubezpieczeniową na każdym etapie ich życia: od ubezpieczeń majątkowych, takich jak ubezpieczenie samochodu, mieszkania, ubezpieczenia firm przez ubezpieczenia na życie, zarówno indywidualne, jak i grupowe, po fundusze emerytalne i inwestycyjne. Generali w Polsce oferuje swoje produkty ubezpieczeniowe pod trzema markami. Obok Generali są to Proama, oferująca bogaty wybór ubezpieczeń majątkowych oraz Generali Agro, które specjalizuje się w ubezpieczeniach dla rolnictwa.

Więcej o Generali:
www.generali.pl

Zdefiniowanie sytuacji klienta

Generali jako zakład ubezpieczeniowy z ugruntowaną pozycją na rynku posiadał wiele systemów ubezpieczeniowych – część z nich pochodziła od przejętych spółek, część z nich należała do Generali i znajdowała się w trakcie migracji danych, a część była wdrażana z myślą o rozszerzeniu oferty w przyszłości.

Każdy z zakładów ubezpieczeniowych dysponuje własną historią w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG). Jeśli firma posiada kilka systemów, jej dane są przechowywane niezależnie od siebie, nawet jeżeli należą do jednego zakładu.

Na poziomie operacyjnym utrzymywanie sztucznego podziału danych może prowadzić do:

utrudnień przy migracji danych ze starych systemów na nowe

komplikacji przy współpracy z regulatorem

podniesienia kosztów utrzymania i zwiększenia złożoności infrastruktury IT

​​W ramach współpracy zaproponowaliśmy firmie stworzenie jednego, kompleksowego systemu ubezpieczeniowego poprzez integracje sześciu obecnych systemów. Uzgodniliśmy również wdrożenie rozwiązania opartego o nasz autorski produkt – BrokerUFG, który umożliwia zautomatyzowaną komunikację z UFG.

Co mówi o nas klient?

"

Dzięki wdrożeniu rozwiązania BrokerUFG uzyskaliśmy możliwość raportowania polis do UFG jeszcze tego samego dnia, co przełożyło się na uzyskanie wysokich wskaźników jakościowych w rankingu UFG. Projekt przeprowadzony przez Makeitright przełożył się na obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury IT i pozwolił nam wykorzystać jej potencjał do rozwijania innych ważnych obszarów firmy. BrokerUFG to jedyne rozwiązanie, które jest dostępne i gotowe w modelu usługowym na polskim rynku

mówi Sebastian Michałowski, dyrektor Departamentu Digitalizacji Procesów i Innowacji.

BrokerUFG jest produktem Makeitright,

dzięki któremu można szybko i sprawnie uruchomić komunikację pomiędzy zakładem ubezpieczeń a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (UFG).

Nowemu graczowi na polskim rynku ubezpieczeniowym – Euroins Insurance Group (https://www.euroins.bg) zaoferowaliśmy zarówno platformę SaaS jak i usługi, dzięki którym w przeciągu dwóch miesięcy uruchomili sprzedaż polis komunikacyjnych na polskim rynku oraz zrealizowali raportowanie i wymianę danych w zakresie wymaganym przez prawo oraz umowę z UFG.

W studium przypadku dzielimy się szczegółami rozwiązania oraz efektami, które udało się osiągnąć, uczestnicząc we wprowadzaniu nowego ubezpieczyciela na polski rynek.

Klient

Euroins Insurance Group (EIG) jest jedną z największych, niezależnych grup ubezpieczeniowych działających w Europie Centralnej i Wschodniej. EIG ubezpiecza ponad 2 miliony klientów na siedmiu rynkach. W Polsce grupa działa na zasadzie FOS z zamiarem szybkiego przekształcenia w oddział. Polskie przedstawicielstwo oferuje produkty z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych oraz assistance i jest znane z wysokiej jakości obsługi zawartych w większości są realizowane automatycznie, a osoba składająca wniosek o zmianę jedynie aktywuje proces.

Więcej o Euroins:
www.eins.pl

Euroins Insurance Group zdecydował się porozmawiać z Makeitright na temat rozwiązań w obszarach takich jak:

Co mówi o nas klient?

"

“Wchodząc do Polski wiedzieliśmy, że musimy zaproponować klientom najnowocześniejsze i najbardziej efektywne rozwiązania a jednocześnie wypełnić obowiązek ustawowy oraz szereg wymogów określonych w naszej umowie z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Dzięki wsparciu partnerów z Makeitright, którzy przeprowadzili dla nas integrację z UFG, sprawnie uruchomiliśmy działalność komercyjną w zaledwie dwa miesiące.

Możemy korzystać z narzędzia, które spełnia oczekiwania Agentów, nasze wszystkie potrzeby i zostało opracowane w trzech językach: polskim, angielskim i bułgarskim. Jest dla nas bezobsługowe dzięki czemu możemy się skupić na podstawowej działalności operacyjnej oraz rośnie razem z nami – wraz ze wzrostem naszego portfela polis komunikacyjnych. Potwierdzeniem słuszności podejścia EUROINS jest pierwsze miejsce w rankingu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Gdyby nie BrokerUFG byłoby to o wiele trudniejsze i bardziej kosztowne”.

mówi Roman Lesiak z Euroins.

Trasti swoją działalność rozpoczęło w marcu 2021 roku wprowadzając ofertę OC komunikacyjnego. Trasti działa w Polsce na zasadach swobody świadczenia usług finansowych (FoS) w UE jako agent Generalny Zavarovalnica Triglav, czyli największego w Europie Południowej ubezpieczyciela z siedzibą w Słowenii, we współpracy z globalnym reasekuratorem Swiss Re.

Makeitright stworzyło dla spółki oprogramowanie korzystając z systemu transakcyjnego FlexiBlocks umieszczonego w chmurze Microsoft Azure. To pierwsze takie komercyjne wdrożenie w Polsce, którą znany portal Rankomat.pl uznał za jedno z najlepszych wdrożeń w historii integracji z tą platformą.

W studium przypadku dzielimy się wyzwaniami, przed którymi stanęliśmy i problemami, które musieliśmy rozwiązać, aby wprowadzić nowego ubezpieczyciela na rynek.

„Polska jest pierwszym i najważniejszym rynkiem, na którym chcemy wdrożyć nasz InsurTech-owy model. Uważamy, że produkty ubezpieczeniowe są lokalne, ale procesy które je wspierają mogą być globalne. Tak też projektujemy nasz model operacyjny oraz technologie” – mówi Artur Olech, CEO Trasti.

Więcej o Trasti:
www.trasti.pl

Zdefiniowanie celu klienta

Naszym celem było uruchomienie nowej firmy ubezpieczeniowej i wprowadzenie jej na polski rynek.

Dla klienta kluczowe były cztery elementy:
 • Wejście z ofertą na rynek w jak najkrótszym czasie (maksymalnie 6 miesięcy).
 • Ograniczenie wkładu inwestycyjnego (klient nie chciał kupować serwerów i całego systemu z licencją, chciał, aby koszty były rozłożone w czasie).
 • Uruchomienie systemu ubezpieczeniowego w chmurze (dawało możliwość szybkiego wdrożenia, bez konieczności budowy całej infrastruktury, np. zakupu serwerów).
 • Integracja z największymi partnerami firmy. Trasti współpracuje m.in. z globalnym reasekuratorem Swiss Re.

W ciągu jednego miesiąca (maj 2021 roku) obsłużyliśmy łącznie około 607 tysięcy zapytań o kalkulację oferty.

W najbardziej ruchliwych dniach mieliśmy około 27 tysięcy kalkulacji dziennie. Poniżej zamieszczamy diagram, który pokazuje jak rozkłada się ten wolumen w poszczególnych dniach.

"

„Firma Makeitright zbudowała dla nas oprogramowanie według najnowszych zasad projektowania. System transakcyjny FlexiBlocks jest nowatorski, spełnia wszystkie standardy jakości i bezpieczeństwa na rynku finansowym.

Wspiera oferowane przez nas produkty ubezpieczeniowe, jest wygodny i prosty. Rozwiązania proponowane przez Makeitright są skalowane i łatwo adaptowalne na innych rynkach”

Artur Olech, CEO Trasti
"

„Podjęliśmy współpracę z Trasti z dużą nadzieją i zamiarem rozszerzenia naszej oferty o innowacyjne i przyjazne dla naszych klientów produkty ubezpieczeniowe.Proces uzgodnień ale przede wszystkim prace wdrożeniowe od strony technologicznej odbyły się bardzo sprawnie dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu IT po stronie partnera. Dodatkowym czynnikiem sukcesu była także wzorowa współpraca naszych zespołów projektowych i informatycznych”

Tomasz Masajło, CEO Rankomat.

Kolejne kroki we współpracy

1. Wejście w kanał sprzedaży agencyjnej

Wiele firm na polskim rynku ma swoje systemy ubezpieczeniowe, które obsługują wszystkie kanały sprzedaży. Makeitright stanęło przed wyzwaniem zaimplementowania systemu ubezpieczeniowego dla Trasti tak, aby mogli z niego korzystać również agenci ubezpieczeniowi.

Wprowadzimy system, który integruje się z ISI, czyli rozwiązaniem wdrożonym w kilku sieciach agencji ubezpieczeniowych.
Agenci będą pracować na rozwiązaniu ISI, z którym integruje się FlexiBlocks.

2. Wejście w sprzedaż bezpośrednią (direct sale)

Makeitright przeprowadzi klienta przez proces utworzenia własnego portalu, przez który przechodzić będzie każda osoba, która będzie chciała się ubezpieczyć.