The

right

solution

otoczenie

 

W ciągu ostatnich 15 lat na świecie wyprodukowano więcej informacji niż w całej naszej dotychczasowej historii.

 

Informacje i dane jeszcze nigdy nie rozchodziły się w takiej ilości, w takim krótkim czasie.

 

Przetwarzaniu tak olbrzymich ilości informacji towarzyszy gwałtowny rozwój technologii biznesowych praktycznie w każdych dziedzinach.

 

Nadążanie za zmieniającym się światem i wyprzedzanie konkurencji wymaga wprowadzania ciągłych zmian w modelach biznesowych, procesach i systemach.

 

Kontekst

Zmiana jako zaspokojenie danej potrzeby związana jest z wydatkiem, ryzykiem, czasem i pracochłonnością.
Jej wprowadzenie ma generować korzyści lecz źle przeprowadzona często przyczynia się do strat.

Krytyczne charakterystyki zmiany ewoluują na przestrzeni lat.

To co kiedyś było kompromisem, dziś jest standardem.

kontekst

Cykl życia zmiany

Niezależnie od tego jaka jest geneza jej powstania, technologia produkcji czy metodyka, każda zmiana przechodzi przez swój cykl życia, podczas którego jej jakość nabiera dojrzałości.

cykl_zycia_zmian

Błędy i ich koszty

Dobrej jakości zmiana generuje spodziewane rezultaty.

 

Ilość błędów i ich koszt zależy od momentu ich wystąpienia co wpływa znacznie na wysokość ROI.

 

Im wcześniej błąd został wprowadzony oraz im później został wykryty tym większy jego koszt.

bledy_iich_koszty

Ryzyka vs korzyści

Niskie ROI to nie wszystko. Koszt zaniechania odpowiedniego zarządzania jakością zmiany jest często trudny do oszacowania. Jedno jest pewne – są to tyle poważne straty, co niepotrzebne.

Jeśli nie zapewniasz odpowiedniej jakości zmiany Twoja organizacja jest narażona na:

ryzyka_vs_korzysci

Wizja

Zmiana jest konieczna, nie unikniesz jej.
Pomożemy Ci przez nią przejść ponieważ:

wizja