The

right

solution

Nasz produkt

Power Farmer to autorskie, unikalne rozwiązanie do automatyzacji procesów biznesowych. Zapewniamy automatyzację wszelkich procesów niezależnie od stopnia skomplikowania, technologii, warstw czy ilości systemów informatycznych, w których są wykonywane. Realizujemy takie zagadnienia jak:

Automatyzacja
testów

Automatyzacja
procesów produkcyjnych

Automatyzacja
maszyn i urządzeń

Automatyczny
deployment kodu

Automatyczna
budowa środowisk

Migracja
danych i inne

Automatyzacja dostarczana jest w postaci modelu usług dostępnych do uruchomienia bezpośrednio przez odbiorców końcowych. Dostarczamy przy tym kompleksowej usługi łącznie z gotowymi mapami procesów, szablonami dokumentacji i propozycją umiejscowienia w organizacji.

Co oferujemy?

Power Farmer to unikalne rozwiązanie informatyczno-procesowe zbudowane w sposób modułowy, które zapewnia kompleksowe podejście do automatyzacji procesów w modelu usługowym.

Farma zbudowana jest modułowo i jest przystosowana do współpracy z pakietem narzędzi HP ALM i UFT.

Zapewnia to integrację z najbardziej rozbudowanymi narzędziami dostępnymi na rynku.

Stawiamy na najlepszą technologię!

Rozwiązanie kompleksowe

Power Farmer nie jest zwykłym wdrożeniem narzędzi wraz z dostępem do szkoleń i ekspertów, jest to całkowicie innowacyjne i kompleksowe podejście do automatyzacji testów.

Nazywamy to Automatyzacją 2.0

Organizacje traktują zwykle automatyzację
jako znaczny koszt, brak jasnych
mechanizmów wyliczania ROI

Zaimplementowane mechanizmy
zapewniają dynamiczne wyliczanie ROI wraz
z dostępem do raportów

Na rynku brakuje kompleksowych metodyk
wdrażania, rozwoju i utrzymania automatów

Pełne, zdefiniowane i sprawdzone podejście
do wdrożenia, wytworzenia i utrzymania
automatów

 Do wykonywania automatów, zwykle
potrzebny jest zespół programistów,
odbiorca biznesowy bez wiedzy technicznej
nie jest w stanie uruchomić automatu

Automatyczne procesy dostępne są za w
postaci usług wystawionych poprzez www
gdzie odbiorca końcowy ma dostęp do
katalogu usług automatycznych

Utrzymanie automatów to obecnie znacznie
większy nakład pracy niż ich wytworzenie

Stworzona odpowiednia metodyka
dekompozycji automatów ułatwiająca
znacznie proces utrzymania