PowerFarm RPA

PowerFarm Robotic Process Automation urzeczywistnia ideę cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa. Procesy biznesowe danej organizacji są mapowane do narzędzia RPA, gdzie roboty programowe realizują̨ (w cyklu 24/7) powierzone im zadania, realizując zadania za pracowników.  

1

NAJWIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ specjalistów

Łatwy dostęp do specjalistów od robotyzacji. Dostępność́ 100+ konsultantów w makeitright, 10 000+ w Polsce, 1 000 000+ na świecie.

2

OPEN SOURCE RPA 

Jedyna platforma dająca możliwość́ zarządzania robotami RPA, wytworzonymi w oparciu o istniejące narzędzia Open Source.  

3

NAJNIŻSZE KOSZTY UTRZYMANA 

Optymalizacja kosztów wytwarzania i utrzymania kodu automatyzacji dzięki wbudowanym mechanizmom zarządzania życiem automatów. Utrzymanie robotów tańsze nawet o połowę̨.

4

DigitalOps READY 

Nastawienie na przyszłość́ i całościowe podejście do cyfrowej transformacji w organizacji. Łączenie wielu technologii i platform w jeden proces biznesowy end-to-end.  

5

SYNERGIA IT ORAZ BIZNESU

Integracja podejścia IT do zarządzania procesem wytwórczym automatów z biznesowym spojrzeniem na kwestię ich zamawiania, zarządzania i monitorowania. RPA przyjazne dla IT.  

Co o PowerFarm mówią Klienci

“Wdrożenie platformy PowerFarm RPA pozwoliło nam na znaczącą̨ redukcję kosztów obsługi procesów, znaczące ograniczenie nadgodzin oraz widoczne zwiększenie zadowolenia naszych pracowników. Dzięki robotyzacji wyeliminowaliśmy krytyczne błędy i zmniejszyliśmy czas wykonania pojedynczych zadań́ ponad 4-krotnie. W wyniku wdrożenia pierwszego etapu optymalizacji zmniejszyliśmy zasoby niezbędne do wykonywania codziennych procesów o 31%. Nie możemy się̨ doczekać́ kolejnego etapu, w wyniku którego skala robotyzacji zwiększy się̨ o 400%.” Emilia Guz, ProService Finteco – Wiceprezes Dyrektor Pionu Operacji

Porozmawiajmy jak zautomatyzować procesy w Twojej firmie

Wpisz swój adres email, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Platforma PowerFarm RPA to

Workflow pracy dla wszystkich użytkowników platformy

Metodyka pracy i standaryzacja wbudowana w narzędzie

Łączenie automatyzacji w wielu technologiach i licznych warstwach

Zarządzanie środowiskami wytwórczymi, testowymi i produkcyjnymi

Możliwość użycia istniejących robotów działających na produkcyjnych procesach

Pełne wsparcie technologii Open Source dla automatyzacji

Nowoczesna, skalowalna architektura platformy z otwartym API

Integracja z systemami kontroli wersji, grupy uprawnień oraz Single Sign-On

Nasi klienci

Poznaj inne produkty Makeitright