,
posted by

Euroins

BrokerUFG jest produktem Makeitright,

dzięki któremu można szybko i sprawnie uruchomić komunikację pomiędzy zakładem ubezpieczeń a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (UFG).

Nowemu graczowi na polskim rynku ubezpieczeniowym – Euroins Insurance Group (https://www.euroins.bg) zaoferowaliśmy zarówno platformę SaaS jak i usługi, dzięki którym w przeciągu dwóch miesięcy uruchomili sprzedaż polis komunikacyjnych na polskim rynku oraz zrealizowali raportowanie i wymianę danych w zakresie wymaganym przez prawo oraz umowę z UFG.

W studium przypadku dzielimy się szczegółami rozwiązania oraz efektami, które udało się osiągnąć, uczestnicząc we wprowadzaniu nowego ubezpieczyciela na polski rynek.

Klient

Euroins Insurance Group (EIG) jest jedną z największych, niezależnych grup ubezpieczeniowych działających w Europie Centralnej i Wschodniej. EIG ubezpiecza ponad 2 miliony klientów na siedmiu rynkach. W Polsce grupa działa na zasadzie FOS z zamiarem szybkiego przekształcenia w oddział. Polskie przedstawicielstwo oferuje produkty z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych oraz assistance i jest znane z wysokiej jakości obsługi zawartych w większości są realizowane automatycznie, a osoba składająca wniosek o zmianę jedynie aktywuje proces.

Więcej o Euroins:
www.eins.pl

Euroins Insurance Group zdecydował się porozmawiać z Makeitright na temat rozwiązań w obszarach takich jak:

Co mówi o nas klient?

"

“Wchodząc do Polski wiedzieliśmy, że musimy zaproponować klientom najnowocześniejsze i najbardziej efektywne rozwiązania a jednocześnie wypełnić obowiązek ustawowy oraz szereg wymogów określonych w naszej umowie z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Dzięki wsparciu partnerów z Makeitright, którzy przeprowadzili dla nas integrację z UFG, sprawnie uruchomiliśmy działalność komercyjną w zaledwie dwa miesiące.

Możemy korzystać z narzędzia, które spełnia oczekiwania Agentów, nasze wszystkie potrzeby i zostało opracowane w trzech językach: polskim, angielskim i bułgarskim. Jest dla nas bezobsługowe dzięki czemu możemy się skupić na podstawowej działalności operacyjnej oraz rośnie razem z nami – wraz ze wzrostem naszego portfela polis komunikacyjnych. Potwierdzeniem słuszności podejścia EUROINS jest pierwsze miejsce w rankingu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Gdyby nie BrokerUFG byłoby to o wiele trudniejsze i bardziej kosztowne”.

mówi Roman Lesiak z Euroins.