,
posted by

Generali

W trakcie współpracy z Generali, Makeitright zintegrowało dane z sześciu systemów ubezpieczeniowych i wdrożyło jednolity system raportowania danych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Nasze rozwiązanie BrokerUFG, które oferujemy w modelu usługowym SaaS zasila dane w UFG w trybie online i umożliwia zautomatyzowane odpowiedzi na zapytania UFG.

W studium przypadku dzielimy się wyzwaniami, przed którymi stanęliśmy, aby zintegrować sześć systemów w jeden, a także korzyściami, które cały proces przyniósł klientowi.

Klient

Generali Polska jest częścią jednej z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami. Założona w 1831 roku, obecnie działa w 50 krajach, obsługuje ponad 66 milionów Klientów, którzy w 2020 roku zawarli umowy ubezpieczenia z Generali o łącznej wartości ponad 70 miliardów euro. Ambicją Generali jest bycie partnerem na całe życie dla swoich klientów. Firma oferuje innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania dzięki niezrównanej sieci dystrybucji.

Generali w Polsce działa od 1998 roku.  Zapewnia swoim klientom kompleksową ochronę ubezpieczeniową na każdym etapie ich życia: od ubezpieczeń majątkowych, takich jak ubezpieczenie samochodu, mieszkania, ubezpieczenia firm przez ubezpieczenia na życie, zarówno indywidualne, jak i grupowe, po fundusze emerytalne i inwestycyjne. Generali w Polsce oferuje swoje produkty ubezpieczeniowe pod trzema markami. Obok Generali są to Proama, oferująca bogaty wybór ubezpieczeń majątkowych oraz Generali Agro, które specjalizuje się w ubezpieczeniach dla rolnictwa.

Więcej o Generali:
www.generali.pl

Zdefiniowanie sytuacji klienta

Generali jako zakład ubezpieczeniowy z ugruntowaną pozycją na rynku posiadał wiele systemów ubezpieczeniowych – część z nich pochodziła od przejętych spółek, część z nich należała do Generali i znajdowała się w trakcie migracji danych, a część była wdrażana z myślą o rozszerzeniu oferty w przyszłości.

Każdy z zakładów ubezpieczeniowych dysponuje własną historią w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG). Jeśli firma posiada kilka systemów, jej dane są przechowywane niezależnie od siebie, nawet jeżeli należą do jednego zakładu.

Na poziomie operacyjnym utrzymywanie sztucznego podziału danych może prowadzić do:

utrudnień przy migracji danych ze starych systemów na nowe

komplikacji przy współpracy z regulatorem

podniesienia kosztów utrzymania i zwiększenia złożoności infrastruktury IT

​​W ramach współpracy zaproponowaliśmy firmie stworzenie jednego, kompleksowego systemu ubezpieczeniowego poprzez integracje sześciu obecnych systemów. Uzgodniliśmy również wdrożenie rozwiązania opartego o nasz autorski produkt – BrokerUFG, który umożliwia zautomatyzowaną komunikację z UFG.

Co mówi o nas klient?

"

Dzięki wdrożeniu rozwiązania BrokerUFG uzyskaliśmy możliwość raportowania polis do UFG jeszcze tego samego dnia, co przełożyło się na uzyskanie wysokich wskaźników jakościowych w rankingu UFG. Projekt przeprowadzony przez Makeitright przełożył się na obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury IT i pozwolił nam wykorzystać jej potencjał do rozwijania innych ważnych obszarów firmy. BrokerUFG to jedyne rozwiązanie, które jest dostępne i gotowe w modelu usługowym na polskim rynku

mówi Sebastian Michałowski, dyrektor Departamentu Digitalizacji Procesów i Innowacji.