,
posted by

Trasti

Trasti swoją działalność rozpoczęło w marcu 2021 roku wprowadzając ofertę OC komunikacyjnego. Trasti działa w Polsce na zasadach swobody świadczenia usług finansowych (FoS) w UE jako agent Generalny Zavarovalnica Triglav, czyli największego w Europie Południowej ubezpieczyciela z siedzibą w Słowenii, we współpracy z globalnym reasekuratorem Swiss Re.

Makeitright stworzyło dla spółki oprogramowanie korzystając z systemu transakcyjnego FlexiBlocks umieszczonego w chmurze Microsoft Azure. To pierwsze takie komercyjne wdrożenie w Polsce, którą znany portal Rankomat.pl uznał za jedno z najlepszych wdrożeń w historii integracji z tą platformą.

W studium przypadku dzielimy się wyzwaniami, przed którymi stanęliśmy i problemami, które musieliśmy rozwiązać, aby wprowadzić nowego ubezpieczyciela na rynek.

„Polska jest pierwszym i najważniejszym rynkiem, na którym chcemy wdrożyć nasz InsurTech-owy model. Uważamy, że produkty ubezpieczeniowe są lokalne, ale procesy które je wspierają mogą być globalne. Tak też projektujemy nasz model operacyjny oraz technologie” – mówi Artur Olech, CEO Trasti.

Więcej o Trasti:
www.trasti.pl

Zdefiniowanie celu klienta

Naszym celem było uruchomienie nowej firmy ubezpieczeniowej i wprowadzenie jej na polski rynek.

Dla klienta kluczowe były cztery elementy:
  • Wejście z ofertą na rynek w jak najkrótszym czasie (maksymalnie 6 miesięcy).
  • Ograniczenie wkładu inwestycyjnego (klient nie chciał kupować serwerów i całego systemu z licencją, chciał, aby koszty były rozłożone w czasie).
  • Uruchomienie systemu ubezpieczeniowego w chmurze (dawało możliwość szybkiego wdrożenia, bez konieczności budowy całej infrastruktury, np. zakupu serwerów).
  • Integracja z największymi partnerami firmy. Trasti współpracuje m.in. z globalnym reasekuratorem Swiss Re.

W ciągu jednego miesiąca (maj 2021 roku) obsłużyliśmy łącznie około 607 tysięcy zapytań o kalkulację oferty.

W najbardziej ruchliwych dniach mieliśmy około 27 tysięcy kalkulacji dziennie. Poniżej zamieszczamy diagram, który pokazuje jak rozkłada się ten wolumen w poszczególnych dniach.

"

„Firma Makeitright zbudowała dla nas oprogramowanie według najnowszych zasad projektowania. System transakcyjny FlexiBlocks jest nowatorski, spełnia wszystkie standardy jakości i bezpieczeństwa na rynku finansowym.

Wspiera oferowane przez nas produkty ubezpieczeniowe, jest wygodny i prosty. Rozwiązania proponowane przez Makeitright są skalowane i łatwo adaptowalne na innych rynkach”

Artur Olech, CEO Trasti
"

„Podjęliśmy współpracę z Trasti z dużą nadzieją i zamiarem rozszerzenia naszej oferty o innowacyjne i przyjazne dla naszych klientów produkty ubezpieczeniowe.Proces uzgodnień ale przede wszystkim prace wdrożeniowe od strony technologicznej odbyły się bardzo sprawnie dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu IT po stronie partnera. Dodatkowym czynnikiem sukcesu była także wzorowa współpraca naszych zespołów projektowych i informatycznych”

Tomasz Masajło, CEO Rankomat.

Kolejne kroki we współpracy

1. Wejście w kanał sprzedaży agencyjnej

Wiele firm na polskim rynku ma swoje systemy ubezpieczeniowe, które obsługują wszystkie kanały sprzedaży. Makeitright stanęło przed wyzwaniem zaimplementowania systemu ubezpieczeniowego dla Trasti tak, aby mogli z niego korzystać również agenci ubezpieczeniowi.

Wprowadzimy system, który integruje się z ISI, czyli rozwiązaniem wdrożonym w kilku sieciach agencji ubezpieczeniowych.
Agenci będą pracować na rozwiązaniu ISI, z którym integruje się FlexiBlocks.

2. Wejście w sprzedaż bezpośrednią (direct sale)

Makeitright przeprowadzi klienta przez proces utworzenia własnego portalu, przez który przechodzić będzie każda osoba, która będzie chciała się ubezpieczyć.