The

right

solution

Wyzwania:

 • Robotyzacja procesów operacyjnych jest odpowiedzią na postępującą digitalizację działalności operacyjnej przedsiębiorstw
 • Optymalizacja i upraszczanie procesów nie są już wystarczającymi elementami wpływającymi na konkurencyjność na rynku
 • Wsparcie operatora w realizacji codziennych czynności w sposób zautomatyzowany, skalowalny i kontrolowany jest krokiem na przód

 

Problem:

 • Robotyzacja procesów operacyjnych może być zrealizowana dla procesów, które są:
  • Rutynowe, powtarzalne i mają dobrze zdefiniowany przebieg
 • Można je opisać sekwencją zdarzeń realizowanych w systemach informatycznych
 • Dane wykorzystywane w procesie istnieją w zdigitalizowanej formie

Co oferujemy?

Rozwiązanie Robotic Process Automation zastępuje człowieka w realizacji codziennych procesów wykonywanych w systemach informatycznych

Robotic Process Automation RPA - Human

 

Wartości biznesowe:

 • Lepsze zarządzanie procesowe
 • Lepsza mitygacja ryzyka operacyjnego (np. zarządzanie peak’ami w obsłudze procesów, brak błędów ludzkich, lepsza kontrola i stabilność procesów)
 • Osiągnięcie oszczędności z zastosowania skalowanej platformy zdolnej wykonywać dowolną ilość procesów 24/7

 

 

Możliwy zakres RPA (Robotic Process Automation)?

 

 

Algorytm procesowy realizowany przez Operatora (człowieka) jest wykonywany przez Robota w ściśle kontrolowanym środowisku.

 

 

Synergia

Dzięki zastosowaniu kompleksowego, bezpiecznego podejścia możliwe jest reużywanie kodu automatów zarówno na środowiskach testowych jak i produkcyjnych.

 

Zapewniamy pełen proces, dojrzałą metodykę, audytowalność, zabezpieczenie wielopoziomowe zarówno przy wytwarzaniu jak i uruchamianiu automatów.

 

Oznacza to jeszcze większe oszczędności dla organizacji przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa operacyjnego.

 

Top list

 • Efekt synergii z testami
 • Brak ingerencji w architekturę informatyczną organizacji
 • Pełne bezpieczeństwo poprzez kontrolę dostępów, szyfrowanie haseł, wielopoziomową akceptację działań, pełne logowanie zdarzeń, brak odstępstwa od zakodowanego algorytmu
 • Elastyczność funkcji dostosowanych do potrzeb biznesu, w tym:
 • Dostępny panel kontrolny dla operatorów biznesowych:
  • zapewnienie kolejkowania złożonych zamówień
  • mechanizmy priorytetyzacji zamówień
  • kontrola wyzwalania automatów np. wg kalendarza, zdarzeniowo, w interwale czasowym czy ad hoc
  • funkcje kontroli przebiegu procesu realizowanego przez roboty