System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Wspieramy organizacje w zakresie przygotowania certyfikacji ISO 27001, wymogów ESG oraz szeroko pojętego obszaru bezpieczeństwa informacji

Platforma jest zaawansowanym narzędziem umożliwiającym kompleksowe podejście do ochrony informacji w firmie. Skupia się na ułatwieniu zarządzania, monitorowaniu i ciągłym ulepszaniu praktyk związanych z bezpieczeństwem informacji, zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów takich jak ISO 27001.

1.
Zarządzanie dokumentacją SZBI

Użytkownicy mogą tworzyć, przechowywać i zarządzać kluczową dokumentacją związaną z SZBI, taką jak polityki, procedury, plany awaryjne, i więcej, zapewniając łatwy dostęp i zgodność z normami.

2.
Rejestry i harmonogramy

Portal umożliwia tworzenie i utrzymanie rejestrów aktywów, ocen ryzyka, incydentów bezpieczeństwa oraz harmonogramów kontroli i audytów, co jest niezbędne do monitorowania i zarządzania ryzykiem w organizacji.

3.
Planowanie i monitorowanie kontroli

Użytkownicy mogą planować, przypisywać i monitorować zadania kontrolne i audyty wewnętrzne, zapewniając ciągłe przestrzeganie i ulepszanie procesów bezpieczeństwa.

4.
Szkolenia i świadomość

Platforma oferuje narzędzia do tworzenia i zarządzania programami szkoleniowymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacji, pomagając w budowaniu świadomości i kompetencji wśród pracowników.

5.
Zarządzanie incydentami

Moduł zarządzania incydentami pozwala na efektywne reagowanie na zdarzenia bezpieczeństwa, od zgłoszenia przez analizę po zamknięcie incydentu, włącznie z lekcjami wynikającymi z incydentów.

6.
Analiza i raportowanie

Zaawansowane narzędzia analityczne i raportowe umożliwiają ocenę skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, identyfikację trendów i obszarów do ulepszenia.

Chcesz rozpocząć nowy projekt IT?

A może po prostu lepiej nas poznać?