Unikatowość

makeitright generuje dla swoich Klientów unikalne wartości, poprzez synergiczne połączenie automatyzacji testów z robotyzacją procesów biznesowych, ale także dzięki połączeniu świata otwartego oprogramowania (tzw. Open Source) ze światem oprogramowania komercyjnego. Podejście to wsparte jest doświadczeniem konsultacyjnym i wdrożeniowym, zdobytym podczas wieloletniej współpracy z klientami segmentu Enterprise w Polsce i za granicą.

1

Wartości i korzyści

• Zorganizowanie, uporządkowanie, opomiarowanie i wzrost dojrzałości procesów robotyzacji oraz automatyzacji testów w przedsiębiorstwie 
• Usprawnienie procesów biznesowych dzięki Lean SixSigma w połączeniu z RPA 
• Znaczące skrócenie czasu wymaganego do przeprowadzenia fazy testów (co najmniej o 30% krótsze okno czasowe) 
• Niższe nakłady pracy na utrzymanie istniejących automatów (co najmniej o 50%) 
• Poszerzenie pokrycia testów regresji (do 99% pokrycia) 
• Optymalizacja wykorzystania środowiska wykonawczego (niższe koszty) 
• Raportowanie online ROI z wykorzystania platformy 
• Korzyści organizacyjne – sprawniejsza komunikacja IT-biznes na etapie uruchamiania i planowania testów 
• Popularyzacja automatyzacji w całej firmie  
• Możliwość użycia istniejących automatów do robotyzacji procesów biznesowych oraz istniejących robotów do testowania automatycznego aplikacji 
• Dopieranie optymalnej technologii automatyzacji do danego przedsięwzięcia (Open Source / rozwiązania komercyjne orkiestrowane przez makeitright PowerFarm)

2

mirTAMM

Lata pracy z Klientami zaowocowały powstaniem autorskiej metodyki w obszarze Quality Assurance. Makeitright Test Automation Maturity Model (mirTAMM) została opracowana pod kątem budowy wiedzy, procesów i narzędzi dla automatyzacji rozproszonej w ujęciu Agile. 

3

Wdrożenie mirTAMM w organizacji gwarantuje

• inwentaryzację obecnego stanu automatyzacji 
• ocenę obecnego poziomu dojrzałości procesu 
• budowę planu podniesienia poziomu dojrzałości 
• dostarczenie procesu, metodyki, standaryzacji pracy, dokumentacji i innych artefaktów 
• warsztaty, szkolenia, przekazanie wiedzy do całej organizacji 
• wdrożenie zmian krótkookresowych i plan wdrożenia zmian długookresowych  
• mierzenie procesu i plan jego optymalizacji 

Wdrożenie mirTAMM w organizacji gwarantuje: 

Inwentaryzację obecnego stanu automatyzacji 

Ocenę obecnego poziomu dojrzałości procesu

Budowę planu podniesienia poziomu dojrzałości 

Mierzenie procesu i plan jego optymalizacji 

Warsztaty, szkolenia, przekazanie wiedzy do całej organizacji 

Wdrożenie zmian krótkookresowych i plan wdrożenia zmian długookresowych  

Sprawdź jak przyspieszyć rozwój Twojej firmy dzięki inteligentnej robotyzacji

Wpisz swój adres email, skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 24 godzin.

Nasi klienci